Feedback gör det roligt att arbeta

Jag och Louise kommer ut från ett möte. Tysta. Vi sneglar på varandra och någon av oss säger något nonsens för att fylla ut tystnaden. Vi ler. Räknar stegen. Är vi tillräckligt långt borta för att börja prata om mötet nu?

Någon av oss kan inte hålla sig längre och säger:

- Hur gick mötet, tycker du?

Så pratar vi rent allmänt kring vad som sas på mötet en stund. Vad bestämde vi egentligen? Vad tyckte de om våra förslag? Vad tycker vi om deras? Blev det som vi ville? Vad blir nästa steg? Vem tycker vad om vem och vad?

- Vad kan vi göra bättre nästa gång?, frågar någon av oss.

Så diskuterar vi det en stund. Har jag visat någon svaghet? Går jag på för hårt? Sa jag något dumt? Tog jag för snabba beslut?

- Vad var bra då?, är nästa fråga. Och då drämmer vi på med allt som var bra.

Ibland skriver vi ner några rader om vad vi bör tänka på i fortsättningen. Ofta räcker det med att vi har pratat igenom det.

Om vi har identifierat budskap som inte riktigt nådde fram betonar vi det lite extra i minnesanteckningarna till kund. Finns det otydligheter ställer vi frågor kring det i nästa samtal. Har vi gjort misstag rättar vi till dem efter bästa förmåga. Har vi varit bra berömmer vi varandra.

Vi arbetade på det sättet redan för sju år sedan, och vi gör det än idag. Jag tror att det är en av anledningarna till att vi är så samspelta och har så roligt när vi arbetar.

Jag tycker inte att positiv feedback är svårt och jag förvånar mig ofta över att andra har så svårt för det. Negativ feedback är jag däremot riktigt dålig på. Louise och jag har satt det i system, vi pratar alltid om vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Eftersom det är ett uttalat arbetssätt fungerar det bra. Dessutom har vi förståss en fördel av att vi inte är så många.

Enligt Netsurveys databaser får 41 procent av alla medarbetare inte kontinuerlig feedback på sitt arbete och resultaten blir ännu sämre när chefen har mer än tio medarbetare.

Våra kunder har feedback på tapeten. På torsdag har Netsurvey ett kundseminarie om feedback. Det är fullbokat och de har dessutom bokat in ett extra seminarie i Göteborg.

Nu är jag på väg för att talarträna dem som ska stå på scen.

This entry was posted in Intern kommunikation, Vesirs kunder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>