Del 2: Det första förberedelsetillfället inför ditt tal

Vid det första tillfället, då du ska förbereda ditt tal ska du först titta på inbjudan och fundera på din målgrupp.

Vem är det som kommer och lyssnar på dig?
Varför kommer de och lyssnar på dig?
Vad har de för intresse av ämnet?
Hur viktigt är det för dem?
Vad har de för förväntningar?
Hur mycket kan de inom det här ämnet?

Känner du någon i målgruppen?
Vilka frågor skulle den personen ställa till dig?
Vad skulle han eller hon vilja veta?

När du kartlagt din målgrupp ska du fundera över vad som är viktigast att säga just där, just då.

Skriv ner tre huvudbudskap som du vill att publiken ska ta med sig och berätta vidare. Skriv därefter ner ditt tal på det sätt som passar dig bäst. I brödtext på datorn, som stödord på ett papper, en mindmap, en bild, eller kanske intalat på din mobil.

Gå igenom det en gång. Fundera på målgruppen igen. Kommer det här att intressera dem? Är det tillräckligt intressant? Är det vad de förväntar sig?

Klart!

This entry was posted in Att tala. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>