Medier i kris

Förr i tiden, innan Internet fanns i var mans hand, fanns det en kanal som var viktigare än alla andra när det gällde kriskommunikation till den breda massan. Och det var journalisterna. 

Etablerade medier är snabba, bevakar dygnet runt, sprider nyheter nationellt och globalt. När det är kris söker de en syndabock och en hjälte, dessutom vill de krydda med gripande historier. De kan förstärka myter och felaktiga beskrivningar.

Visst kunde det kännas svårt ibland, när medierna gick på hårt och det var svårt att hinna med.

Men det gick att lugna dem med ett löfte om en presskonferens om ett par timmar då vi skulle ha bättre koll på läget. Vi kan lita på deras pressetik och att de rättar felaktigheter om man påvisar att de gjort fel. Vi vet att de vill göra rätt eftersom de har ett varumärke att värna om, ett varumärke som måste signalera trovärdighet. De publicerar inte namn och bilder på drabbade eller ansvariga personer, om det inte anses vara för allmänhetens bästa.

Visst kunde det kännas som att det fanns otaliga journalister ibland, men faktum är att det ändå är en begränsad skara som har det yrket och som dessutom är satta att bevaka en specifik kris.

Idag ser världen lite annorlunda ut. Idag finns det miljontals publicister. Om medierna är snabba så agerar allmänheten på nätet med ljusets hastighet. De väntar inte i timmar på dina klargöranden. De agerar omedelbart, baserat på den information de har och kan finna. På några minuter sprids rykten, sanningar och osanningar över hela världen. Den stora massan kommer inte att rätta sina fel, de kan inte ens radera ett felaktigt inlägg de gjort på någon annans blogg, eller helt radera en facebook-uppdatering.

Spelplanen har ändrats, och företagens sätt att agera i kris måste ändras med den. Hemsidan, eller en fristående krissida, och företagets sociala rum blir kommunikationens kärna. Här ska företaget lägga upp den senaste informationen, och det är hit man leder alla diskussioner på nätet.

I väntan på att jag ska berätta mer får ni gärna läsa om McDonalds föredömliga agerande i kris här.

Och om det lite sämre exemplet här.
http://blogg.vesir.se/?p=198
http://blogg.vesir.se/?p=202

 

This entry was posted in Krishantering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>