Gud vad ni är bra!

Under mina två sista år som pressansvarig på HP var mitt stora uppdrag att få fler att uttala sig i media och stärka pr-andan på företaget för att få mer publicitet. Vi pr-utbildade 75 personer och jag stöttade dem sedan i sitt pr-arbete.

Jag letade efter intressanta artiklar som vi kunde komplettera för att få en uppföljningsartikel, nyhetsinventerade för att finna nya artikelidéer, intervjutränade talespersonerna, gjorde budskapsdokument, skrev e-postmeddelanden som talespersonerna skickade till journalisterna och hyllade talespersonerna då de lyckades.

Mina ”Gud vad ni är bra”-mejl fick stor uppmärksamhet och triggade talespersonerna att anstränga sig lite extra.

När vi hade tre, fyra riktigt bra artiklar, skickade jag ut ett mejl där jag länkade till artiklarna, berättade hur talespersonen hade gjort för att få publicitet och hyllade dem för deras framgångar. Mejlet gick till samtliga talespersoner, deras chefer och den svenska vd:n.

De talespersoner som nämndes i mejlen fick uppmärksamhet av sin chef, vd och andra talespersoner.

- Jag vill också vara med i ditt mejl, ropade talespersoner som inte hade uppmärksammats, efter mig.

- Kom till mitt bord, så ska vi komma på en bra artikelidé som ger dig publicitet, svarade jag.

På så sätt fick jag talespersonerna att arbeta med pr, trots att det inte ingick i deras arbetsuppgifter.

Jag brukar berätta om hur vi byggde pr-anda på HP på mina pr-träningar.

Elin Ljung, kommunikationschef på Bisnode, har sedan tagit konceptet ett steg längre.

Hon leder en europeisk organisation med en massa företag i koncernen. En gång i månaden utser hon månadens pr-hjälte. Den som gjort den bästa pr-insatsen får diplom, med motivering och utnämningen sprids i hela koncernen.

Talespersonerna blir jättestolta och många diplom sitter på en hedersplats så att alla kan se dem.

Nu får Elin många fler förslag på pr-insatser än tidigare och det ger mer publicitet.

Elin är otroligt duktig, Bisnode får hålla hårt i henne.

This entry was posted in Extern kommunikation, Intern kommunikation, Journalistrelationer, Vesirs kunder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>