Tillsammans kommer man längre

I dag imponeras jag återigen över Scanias arbete med att satsa på framtidens arbetskraft. De inleder ett arbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Företaget kommer att bidra med lärare till skolan, erbjuda möjligheten att skriva examensjobb och göra projektarbeten.

”Vi och andra svenska industriföretag måste bjuda in många fler elever från grundskola och gymnasium för att visa vad vi håller på med. Det handlar om att sälja oss som företag och Sverige som industrination till en ung generation”, säger Leif Ösling, vd på Scania till Dagens Industri.

Scanias vd har så rätt
Han har så rätt och Scania drar ett så oerhört stort strå till stacken när det gäller att locka framtidens arbetskraft att välja teknik. Industriföretagen måste enas i satsningen på att få fler att söka sig till naturvetenskapliga program på gymnasiet och fortsätta påverka dem i rätt riktning ända tills företagen börjar slåss om dem då de är på väg ut på arbetsmarknaden.

Samarbete över företagsgränserna
Vi har arbetat med en annan bransch som även de är oroliga över att arbetskraftsbrist. Oj, vad jag skulle vilja göra samma jobb för industriföretagen. Vi genomförde en workshopserie med hr-chefer och employer brandingansvariga på ett tiotal av de största företagen i den branschen.

På den första workshopen talade vi om employer branding och samarbetet mellan HR, informations- och säljavdelningen.

På det andra talade vi om de vinnande budskapen och vägarna som kan få grundskoleeleverna att välja rätt inriktning på gymnasiet. Därefter fortsatte vi hela vägen upp till målgruppen yrkesverksamma.

Vi berättade om fungerande kanaler och koncept, deltagarna bidrog med sina kunskaper och erfarenheter. Vi arbetade fram nya koncept och diskuterade samarbeten.

Guld värda
När jag tittar på minnesanteckningarna från dessa workshops  inser jag att de är guld värda. Inget av företagen hade kommit lika långt utan de andra deltagarnas bidrag. Minnesanteckningarna innehåller mycket kunskap och lösningar som genast kan implementeras på företagen. Många hjärnor som samarbetar kommer så oerhört mycket längre än en ensam och isolerad hjärna.

Så alla industriföretag, it-företag och framförallt era arbetsgivarorganisationer. Vi kan göra detta för er med. Hör av er bara.

Tel till mig, Anna Malmsten: 0708-188 994

This entry was posted in Employer branding, Extern kommunikation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>