Att grillas av en journalist – och stärka varumärket

Den 22 augusti grillades Fredrik Trulsson, vd på BabyDm, i 90 minuter av en journalist från Danmarks motsvarighet till Uppdrag Granskning.  Gång på gång ställde journalisten samma frågor för att få ett svar som kunde göra BabyDm till en av bovarna i det drama som skulle spelas upp nästföljande dag.

90 minuter är lång tid. Samma fråga tio gånger på rad är utmattande. Det är lätt att bli lite irriterad eller provocerad, att påpeka att man inte har tid längre. Och hade Fredrik gjort det hade vi fått se det i rutan dagen efter.

Men Fredrik behöll lugnet och svarade ärligt och lugnt på frågorna. Därför fick han inte mer än 20 sekunder i rutan. Lätt framåtlutad och mycket pedagogiskt levererar två av tre huvudbudskap.

Jag hade äran att få arbeta tillsammans med Fredrik inför programmet. Jag listade frågorna, hjälpte till att formulera svaren, intervjutränade och gav tips inför intervjun.

Jag är väldigt stolt över hans framträdande och han har med det minimerat skadan på det egna varumärket.

En sak var avgörande för att han skulle kunna vända sin närvaro i ett hårt granskande program till sin fördel:

Han var inte boven i dramat och han visste vad han skulle ge journalisten för svar. Dessutom hade han fått träning.

Jag tror att det mest värdefulla rådet han fick var:

  • Tänk dig att journalisten är någon du tycker om, eller kanske en presumtiv storkund som har missförstått några saker. Det du vill göra är att förklara hur det är på ett sätt som mottagaren förstår.

Jag hade kunnat säga:

  • Flacka inte med blicken, se journalisten i ögonen, lägg inte armarna i kors, låt sig inte provoceras, svara på frågan och så vidare. Men det hade blivit mycket att tänka på och hade förmodligen resulterat i  att han just flackade med blicken och blev extra medveten om sitt kroppsspråk, vilket ofta ger ett väldigt obekvämt intryck.

Nu gjorde han i stället ett mycket trevligt intryck. Han såg ut som en kille man gärna gör affärer med.

Här är några andra råd som jag tror att han hade användning för:

  • Om samma fråga ställs flera gånger och du har svarat på frågan, ge ett liknande svar igen. Försök inte att bli mer detaljrik, då snurrar du in dig. (funkar inte om man sitter på en stor presskonferens och filmas)
  • Ta det lugnt och tänk efter innan du ger ett svar, det är ingen som förväntar sig att du ska kunna svara på alla frågor direkt.
  • Ge korta svar, snärj inte in dig
  • Om du får en fråga du inte förstår, ge inte svaret förrän du är helt säker på vad journalisten menar. Fråga om du har uppfattat frågan rätt, ge därefter svaret.
  • Om du ger ett för långt svar, fråga om journalisten vill att du kortar svaret och levererar det igen.

Det allra bästa var att Fredrik hade funderat över vilka frågor han kunde få, formulerat svaren och tränat på att framföra dem. Det måste man göra när man ska grillas av en granskande journalist.

This entry was posted in Extern kommunikation, Journalistrelationer, Krishantering, Vesirs kunder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>