Webben – företagets viktigaste kanal

Vi brukar säga till våra kunder att hemsidan är deras viktigaste skyltfönster – en samlad plats med möjlighet att nå och attrahera samtliga målgrupper. Se webben som ett hjärta som all kommunikation utgår från. Webben är en av de viktigaste kanalerna ditt företag har.

Vi har nyligen producerat texter till två nya webbsidor och jobbar just nu med två andra som lanseras till hösten. Här är några tips kring vad som kan vara bra att tänka på när man står inför projektet att göra en ny webb.

Text och bild i symbios
Bild och layout är det första besökaren ser. Layouten och bilderna ska ge besökaren rätt bild av företaget, sedan förstärker texten intrycket och tillför fakta. Bilden ska stärka texten och texten bilden.

Vi arbetar alltid tillsammans med företag som är duktig på färg och form i och med att vi är specialister på text och tal.

Tre viktiga frågor ger rätt innehåll
Vem skriver du till? Analysera din primära målgrupp, vilka är det som kommer att gå in på hemsidan och läsa om ditt företag?

Vad vill du säga till dem? Vad är viktigt att du lyckas förmedla, vilka är dina huvudbudskap till målgruppen?

Hur säger du det? Vilket språk tilltalar dina läsare? Rätt ton och manér är viktigt för att nå fram till din målgrupp.

En levande webb
När man väl har en struktur, ett bra innehåll, grafisk formgivning och fina bilder på plats drar de flesta en lättnandens suck över att det klart och känner sig förhoppningsvis stolta över resultatet. Men lämna inte webbprojektet där! Se till att vara aktiv och uppdatera din webb med nya bilder, texter och nyheter om vad som är på gång i ditt företag. Att vara aktiv och ha en levande webb bygger förtroende och ger intressant läsning för din målgrupp.

En nyligen lanserad hemsida
En av de senaste lanserade hemsidorna, där Vesir skrivit texterna, är för vår kund ESSVE. Initialt spenderade vi mycket tid på att göra en grundlig målgruppsbeskrivning. ESSVE säljer infästningsprodukter till hantverkare, hemsidans målgrupp är slutkund, hantverkaren. Vi bedömer att de vill ha snabb, förklarande och lättläst information samt att den är fri från företagsfloskler och hjälper dem att välja rätt produkt.
Här kan du se ett exempel.

Det tog tid att hitta rätt ton och den första texten tog oss fem gånger så lång tid att skriva som de resterande texterna gjorde. Något som vi är glada för att vår kund förstod och prioriterade. Det gjorde det fortsatta arbetet mycket smidigare och gav oss en bra grund att bygga vidare på.

ESSVE är duktiga på att uppdatera innehållet på sin webb och ett företag som står inför en spännande lansering under 2012. Kolla gärna in http://www.essve.se/.

Lycka till med nya webben!

This entry was posted in Att skriva, Extern kommunikation, Vesirs kunder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>