Stödet från en bra moderator

Vi genomför en hel del talarträningar och moderatoruppdrag. Vårt uppdrag är att göra personerna på scen till stjärnor inom sitt område, som fångar publikens intresse, levererar budskapet och blir omtyckta av publiken.

Konkurrenterna servar oss med nya kunder
Väldigt ofta får vi talarträningsuppdrag på grund av att vår kund har blivit utsatt för en moderator som gjort dem obekväma. Det är vanligt att moderatorn ställer en oväntad fråga för att liva upp stämningen och väcka publiken. Att de plötsligt övergår från att lyfta en person till att kritiskt granska densamma eller dess verksamhet, trots att det faktiskt är personen på scen som är moderatorns beställare.

Intervjun som spårar ur
Jag har arbetat med företagsledare som ska upp på scen för att möta en viss målgrupp för första gången.

De vet vad de vill säga, men moderatorn har sagt att det blir lättsammare att göra framträdandet i intervjuform. Moderatorn är ett proffs och vet hur han ska göra presentationen intressant.

Företagsledaren har kommit med en lista med frågor från moderatorn i sin hand. Vi har förberett svaren, tränat på dem, gjort dem till talarens och arbetat in en trygghet i leveransen.

Väl på scen har moderatorn slängt frågorna bakom sin rygg och börjat improvisera, gått över till granskande journalistik, flörtat med publiken och lockat till skratt som inte gynnar företaget.

Jag har sett oron i företagsledarens kroppshållning och förstått hur obehaglig situationen är. Plötsligt är den karismatiska person jag tycker så mycket om inte på scen längre. Övrig publik har förmodligen inte sett det, men ändå känt av oron, inte förstått den och kanske därmed gjort en missbedömning av företagsledarens personlighet och budskap.

 

Den obekväma talaren
Jag har även varit med om att talare kommit till mig och sagt att moderatorn vill att de sitter i en soffa, för att intervjun ska upplevas mer intim. Men talaren känner sig inte alls bekväm med att sitta i en soffa på scen, han känner sig bekvämare med att stå. Men moderatorn är auktoritär och talaren har inte framfört sina tvivel.

Jag vill ge samtliga talare som har stöd av en moderator på scen några råd på vägen:

  1. Det är din tid i rampljuset och ditt budskap som ska framföras. Lita på din magkänsla när det gäller upplägget och våga hävda din rätt.
  2. Moderatorn har betalt för att göra dig till hjälte på scen, ställ krav på att moderatorn utför sitt uppdrag.
  3. Kräv ett genrep av genomförandet.
  4. Försök inte styra varje ord och rörelse, då blir det stelt och ointressant, men säkerställ att både du och moderatorn känner till manuset och ramarna för ditt framträdande.
  5. Om du inte vill bli intervjuad av moderatorn utan hellre genomför ditt framträdande själv. Kräv att få göra det, eller kräv ett riktigt bra skäl att du inte får göra det.
  6. Gör dig inte omöjlig. Det bästa som kan hända är att moderatorn tycker riktigt bra om dig och vill visa publiken hur bra du är.
  7. Moderatorn ÄR expert. Be denna om tips och råd som kan göra ditt framträdande bättre.
  8. Om moderatorn tar dig under sina vingar och bestämmer sig för att du ska bli dagens hjälte kan du vara säker på att du blir det också. Be om stödet och berätta om din oro inför framträdandet.
  9. De första råden i listan innehåller ordet kräv. Men kräv på ett ödmjukt sätt är du snäll, annars kanske moderatorn börjar hysa ett agg mot dig. Det kommer att märkas under ditt framträdande.

Moderatorn är din bästa vän på scen, de allra flesta moderatorer vet det och kommer att lyfta fram dig och dina budskap precis såsom du vill ha det.

Lycka till! En bekväm talare som kan sin sak och framför den väl vinner publikens hjärtan. Ska du lyckas med det måste du öva inför framträdandet och genomföra ett genrep där någon du litar på ger dig konstruktiv feedback. Ställ dig inte på scen förrän du är helt säker på ditt framträdande.

Också ett tips till beställarna av moderatorer:

  1. Låt genrepen ingå i moderatorns uppdrag. Det kostar lite mer men det kommer att göra ditt event bättre!

Läs även ett tidigare inlägg om tre vana och duktiga talare som börjar improvosera på scen. Här!

 

This entry was posted in Att tala, Extern kommunikation, Vesirs kunder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>