Extern kommunikation när en medarbetare avlider

Mitt tidigare inlägg om vad som bör göras på företaget om en medarbetare avlider har fått mycket uppmärksamhet och idag blev jag intervjuad av en journalist där jag fick berätta mer om varför det är så viktigt att ha en plan att följa. Läs inlägget här.

I fredags föll en trappa som var på väg att fästas på sjunde våningen på ett bygge i Solna. Jag har funderat lite kring vad Peab, som är ansvariga för bygget, borde göra externt kring olyckan där en person dog, en skadades och en är svårt chockad (enligt tidningarna, i verkligheten är det nog ganska många fler som är svårt chockade).

Jag har enbart följt det i media, i de få artiklar som har publicerats. Vad jag kan se verkar det som att Peab gör ett bra internt arbete. Externt har de beslutat sig för att göra – ingenting, förutom att ställa upp på intervjuer när journalister hör av sig.

Nu har jag funderat över detta i fem dagar, två frågor snurrar runt i mitt huvud. Är det rätt att inte göra någonting? Vad ger det för bild av företaget?

Nu har jag bestämt mig. Det är fel att inte göra någonting.

Det ger bilden av ett företag som arbetar på trots att livet har stannat för en person på bygget, och livet aldrig kommer att vara densamma för väldigt många runt omkring.

Alltså behövs det även en plan för alla berörda, de som bryr sig väldigt mycket och alla de som läser nyheten i tidningen och går till företagets hemsida för att få veta mer.

Delar av den interna kommunikationen bör alltså även läggas ut externt.

Hur och vad gör man då?

Först bör man fundera på sina målgrupper. På hemsidan ser jag främst två målgrupper.

Det arbetar mellan 100 och 150 personer på bygget, utöver dem finns säkerligen 100 som är professionellt berörda av olyckan. Dessa personer påverkas givetvis högst individuellt av det som skett. Deras närmast anhöriga tar hand om dem hemmavid. Runt omkring dem finns nära anhöriga som oroar sig, engagerar sig och försöker ge goda råd. Hemsidan kan bli en bra informationsplats för alla dem som undrar hur de ska stötta och hur det egentligen är.

Måste han inte gå till jobbet?
Får han ingen krishjälp av arbetsgivaren? Hur ska han göra för att få ta del av den hjälpen?
Vart ska han vända sig för att få veta mer?
Vad är det som har hänt egentligen?
Är det farligt på hans arbetsplats? Ska han verkligen jobba kvar där?
Ska han jobba på måndag?

 

Den närmast anhöriga kommer att få dessa frågor många gånger, samtidigt som han eller hon ska stötta medarbetaren blir han eller hon informationscentral för alla som bryr sig . Om svaren finns på hemsidan kan den anhöriga peka på den och bli avlastad. De som bryr sig kan ge bättre hjälp.

En annan målgrupp är alla dem som har läst om olyckan och vill veta mer, samarbetspartners, kunder och allmänhet.

Här kommer några innehållstips till hemsidan:

 1. Lägg upp en länk på hemsidan, diskret, men väl synligt för den som läser.  Ge den en rubrik som får alla som söker information att förstå att här samlas informationen om olyckan. Här skulle den kunna ha hetat: Olyckan i Solna.
 2. I första läget kan man plocka lite av den information som finns i tidningarna, kompletterat med vad företaget gör:
  - Det har skett en olycka
  - Vi vet att följande hänt och återkommer med mer information när vi vet mer.
  - Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och ska ta reda på hur det kunde hända.
  - Bygget är stängt, kristeam finns på plats.
 3. Följ skriverierna i media och släpp den information ni behöver för at komplettera och eventuellt rätta händelserna som anges där.
 4. Lägg hela tiden upp information om vad ni gör för medarbetarna och vad som förväntas/inte förväntas av dem.  Ni bör ha direktkontakt med medarbetarna men informationen på hemsidan är värdefull för närstående som tar hand om chockade medarbetare hemmavid.
 5. Lägg upp delar av frågor och svaret. När en person har intervjuats av massmedia, publicera hela intervjun på hemsidan. Det säkerställer att ni får ut era budskap direkt, utan mellanhand, till de berörda.
 6. Det är polisen som informerar om dödsfall, inte företaget. Men när så skett bör vi beklaga dödsfallet på hemsidan.
 7. Om massmedia går ut med namn och bild ska företaget tala med de anhöriga innan ni gör en minnesruna av medarbetaren på hemsidan.
 8. Facket kritiserar säkerheten på bygget. Lägg upp information om hur ni arbetar med säkerheten och vad ni gör för att förbättra den ytterligare.
 9. När ni har utrett vad som skett, publicera rapporten.
 10. När ärendet är utagerat, ta bort länken, men behåll innehållet, det kan ske saker i framtiden då ni har stor nytta av eller behöver publicera innehållet igen.

Det är ett svårt läge, man kan göra fel, vad man än gör kommer det säkerligen att finnas någon som inte tyckte att delar av det var rätt. Men det är faktiskt bättre att agera, än att inte göra något alls. Alla är mänskliga och i detta läge är det mycket värdefullt att visa hur mänskligt företaget är.

Men allra viktigast är de anhöriga och de närmast berörda.man kan inte gå externt utan att först sköta sig internt. Mitt tidigare inlägg är alltså viktigare än det här. Läs det här!

Klicka även på kategorin krishantering och få mer info kring kris.

This entry was posted in Extern kommunikation, Intern kommunikation, Journalistrelationer, Krishantering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>