Konsten att bli läst

För en tid sedan höll jag en föreläsning, på uppdrag av organisationen Transfer, för gymnasieelever på YBC i Nacka, vilket var både inspirerande och roligt. Ämnet var journalistik. Efter föreläsningen har jag fått många frågor om hur man skriver en artikel, får den publicerad och bli läst. Här är mina bästa tips och råd.

Vem skriver du för?
Det första du ska ta reda på är vem som är mottagaren av din text. Vilka är tidningens läsare och vilken kunskap har de om ämnet du ska skriva om? Vilka facktermer är de bekanta med?

Att ställa de här frågorna hjälper dig att målgruppsanpassa artikeln. Det gör att läsarna känner att du skriver för dem. Att tonaliteten och ditt ämne stämmer överens med deras förväntningar.

Vad vill du berätta?
Nästa steg är att ta fram en disposition. Du behöver inte nödvändigtvis skriva ner artikelns upplägg. Det viktigaste är att du har ett hum om vad du vill få med, vilket förenklar resten av skrivprocessen.

Skriv journalistiskt
Det tredje tipset är att använda sig av de journalistiska grundprinciperna. Det ger dig bättre förutsättningar för att läsarna ska bli intresserade av din artikel. Här är några riktlinjer:

- Skriv det viktigaste först. Lanserar ditt företag en ny produkt så berätta det på en gång. Många skriver i kronologisk ordning och börjar med historiken. Det är ofta ett enkelt sätt att få läsaren att bläddra vidare i tidningen.

En artikel är uppdelad i en rubrik, ingress, brödtext, mellanrubriker och bildtext.
- Rubriken ska vara kort, väcka nyfikenhet och tala om vad artikeln handlar om. Den ska locka till läsning. Lägg därför tid på att göra den så intresseväckande som möjligt.

- I ingressen skriver du det viktigaste. En kort sammanfattning av artikeln på cirka tre till fyra meningar. Ingressen har högt läsvärde och därför är det viktigt att du skriver på ett sätt som gör läsaren intresserad av att fortsätta läsa din artikel.

- Brödtexten är den löpande texten. Här ska du skriva kort och koncist. Skala bort det som inte är väsentligt. Citat lättar upp texten.

- Mellanrubriker delar in brödtexten i olika avsnitt och lättar upp artikeln. De ska syfta på något som står längre ner i texten.

- Bildtexten ska ge läsaren information om artikelns innehåll och bilden i sig. Bildtexten ska väcka intresse och ge läsaren ett mervärde.

Så skriver du en nyhetsartikel
För en nyhetsartikel är grundprincipen att den ska besvara frågorna; vad har hänt, när hände det, hur gick det till och varför hände det. Skriver du andra typer av texter behöver du inte nödvändigtvis använda det här upplägget.

En artikel är ingen uppsats, den ska vara lätt att ta till sig. Gör din historia begriplig och intressant. Skala bort alla onödiga ord.

Vikten av konstruktiv kritik
Efter att jag har skrivit en text brukar jag läsa den högt för mig själv. Stakar jag mig på något ställe behöver jag ofta skriva om den meningen. Låt även en kollega eller vän korrekturläsa artikeln. Konstruktiv feedback och kommentarer om språkfel behöver alla skribenter.

This entry was posted in Att skriva, Extern kommunikation. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>