Kommunikationsplan för medarbetarundersökningar

Just nu arbetar jag bland annat med en kommunikationsplan för medarbetarundersökningar och det efterföljande förbättringsarbetet.

Vi delar upp kommunikationsplanen för de olika rollerna som är så viktiga för ett framgångsrikt förändringsprojekt.

Det handlar om:
- HR, som är huvudansvariga för medarbetarundersökningen och förbättringsåtgärderna därefter.
- Internkommunikation, som står för det kommunikativa stöd och säkerställer att alla har tillräckligt med och rätt information.
- Cheferna, som är de allra viktigaste för att förmå medarbetarna att delta i både medarbetarundersökningen och efterarbetet. De är dessutom huvudansvariga för teamets förbättringsarbete.
- Medarbetarna, vars engagemang avgör förändringsarbetets framgång. – Facilitatorerna, som främst är chefernas, men även medarbetarnas, stora stöd.
- Samt administratörerna, som säkerställer att allt löper smidigt, utan att it och pappersarbete ligger i vägen.

Vi tydliggör alla roller och deras ansvarsområden, vad de får hjälp med av vem, de viktigaste budskapen de ska föra ut i olika skeden och informationsinitiativ de ska delta i.

Slutresultatet ska fungera som ett moraliskt stöd och en checklista för de olika rollerna.

Syftet är inte bara att få högt deltagande i medarbetarundersökningen, utan framförallt att få engagemang i förbättringsarbetet som följer, ända fram till nästa medarbetarundersökning.

Vi skapar talarstöd, presentationer, budskapsdokument, e-postmeddelanden och intranätstexter som företaget sedan kan skräddarsy för sitt företag. Dessutom förelår vi extra åtgärder som vi vet har lyckats på andra företag.

Företagen får även stöd i Netsurveys portal, där medarbetarundersökningen genomförs, resultaten och förändringsarbetet för varje enskilt team på företaget redovisas.

Det är riktigt kul och det kan bli riktigt bra! Vi har en del arbete kvar.

This entry was posted in Intern kommunikation, Vesirs kunder. Bookmark the permalink.

2 Responses to Kommunikationsplan för medarbetarundersökningar

  1. Karolin says:

    Kul och intressant! Tack för länkningen :)

  2. Anna Malmsten says:

    Du är snabb!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>